Αρχική » ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ » Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Αρχείο κατηγορίας Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Σπυρίδων Πεπές, Δρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης

Εξειδίκευση στην εμβρυομητρική Ιατρική

Πιστοποίηση όλων των υπερηχογραφημάτων

Πιστοποίηση όλων των επεμβατικών εξετάσεων

Εκπαίδευση στην εμβρυϊκή καρδιολογία

Αξιοπιστία αποτελεσμάτων

Προηγμένης τεχνολογίας μηχανήματα (Voluson E 10 BT 20)

Επισκέψεις

0078303
Visit Today : 1
Who's Online : 1

Prenatal diagnosis of left atrial isomerism

Prenatal diagnosis of left atrial isomerism

S PEPES, V ZIDERE, LD ALLAN

Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine, King’s College Hospital, Λονδίνο, UK

Heart 2009 Dec; 95 (24):1974-7

Maternal serum placental growth factor at 11–13 weeks in chromosomally abnormal pregnancies

  1. ZARAGOZA, R. AKOLEKAR, L. C. Y. POON, S. PEPES and K. H. NICOLAIDES

Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine, King’s College Hospital, Λονδίνο, UK

Ultrasound Obstet Gynecol 2009; 33: 382–386

Maternal serum placental growth factor at 11 + 0 to 13 + 6 weeks of gestation in the prediction of pre-eclampsia

  1. AKOLEKAR, E. ZARAGOZA, L. C. Y. POON, SP. PEPES and K. H. NICOLAIDES

Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine, King’s College Hospital, Λονδίνο, UK

Ultrasound Obstet Gynecol 2008; 32: 732–739

Fetal longitudinal myocardial function assessment by anatomic M-mode

Fetal longitudinal myocardial function assessment by anatomic M-mode

I GERMANAKIS, S PEPES, S SIFAKIS and H GARDINER.

University of Crete, Heraklion, Greece

Fetal Diagn Ther 2012; 32(1-2): 65-71

Electronic versus conventional spatiotemporal image correlation (STIC) fetal echocardiography: a direct comparison

Delayed interval delivery in twin pregnancy: A case report

N. KLEARHOY, A. MAMOPOYLOS, SP. PEPES, Α. DANIILIDIS, D. ROYSSO, V. KARAGIANNIS

3rd Department of Obstetrics and Gynecology, Aristotle University, Θεσσαλονίκη,

Hippokratia 2007; 11, 1: 44-46