Υπερηχογράφημα ανάπτυξης εμβρίου Doppler


Το υπερηχογράφημα ανάπτυξης γίνεται από τις 24 εβδομάδες κύησης και μέχρι το τέλος της κύησης, ανάλογα με τη συμβουλή του θεράποντος ιατρού. Ελέγχεται η ανάπτυξη του εμβρύου, το βάρος του, η ποσότητα του αμνιακού υγρού, η θέση και η ωρίμανση του πλακούντα. 

Η εξέταση Doppler είναι η εξέταση της ροής του αίματος στα αγγεία του εμβρύου (ομφαλική αρτηρία, φλεβώδη πόρο, μέση εγκεφαλική αρτηρία) και μας δίνουν πληροφορίες για τη λειτουργία του πλακούντα και την κατάσταση του εμβρύου. Στην περίπτωση που οι ροές στα αγγεία αυτά δεν είναι φυσιολογικές πρέπει σε συνεννόηση με το μαιευτήρα της μητέρας να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις. 

Σημαντικό μέρος αυτού του υπερηχογραφήματος είναι και ο επανέλεγχος της ανατομίας του εμβρύου και επανεκτίμηση παθολογικών καταστάσεων που είχαν διαγνωστεί στο υπερηχογράφημα β-επιπέδουπίσω στα άρθρα