Υπερηχογράφημα 1ου τριμήνου


Η εξέταση αυτή πραγματοποιείται στις 11-13+6 εβδομάδες κύησης. Είναι η πλέον ακριβής μέθοδος εκτίμησης του κινδύνου της κάθε γυναίκας να κυοφορεί έμβρυο με κάποια χρωμοσωμική ανωμαλία.

Ελέγχονται οι εξής παράμετροι:

  • Ηλικία της μητέρας
  • Μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας (ποσότητα υγρού πίσω από τον αυχένα του εμβρύου).
  • Παρουσία ή απουσία του ρινικού οστού.
  • Παρουσία ή όχι ανατομικών ανωμαλιών.
  • Ανεπάρκεια ή φυσιολογική ροή μέσω της τριγλώχινας βαλβίδας στην καρδιά του εμβρύου.
  • Φυσιολογική ή όχι ροή στο φλεβώδη πόρο του εμβρύου.
  • Επίπεδα των ορμονών β-HCG και ΡΑΡΡ-Α στο αίμα της μητέρας.

Μετά το υπερηχογράφημα και με βάση τα παραπάνω δίδεται στη γυναίκα ένας εκτιμώμενος κίνδυνος για τις πιο συχνές χρωμοσωμικές ανωμαλίες (τρισωμία 21 σύνδρομο Down, τρισωμία 13, τρισωμία 18). Με τη μέτρηση μόνο της αυχενικής διαφάνειας η ευαισθησία της μεθόδου είναι 70-80%. Με την εκτίμηση όλων των παραμέτρων που προαναφέρθηκαν, φτάνει 95-97%.πίσω στα άρθρα