Λήψη χοριακών λαχνών


Με τη μέθοδο αυτή παίρνουμε από τον πλακούντα του εμβρύου μικρή ποσότητα υλικού χοριακές λάχνες και μελετούμε τα χρωμοσώματα του εμβρύου. Πραγματοποιείται μετά τις 11 εβδομάδες κύησης. Απαιτείται εισαγωγή λεπτής βελόνας στην μήτρα με υπερηχογραφική καθοδήγηση, μετά από τοπική αναισθησία.

Chorionic Villus Samplingπίσω στα άρθρα